VNPT cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị ASCN

09:06, 24/07/2020

Ngày 17/7/2020, Hội nghị thường niên mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (gọi tắt là ASCN) lần thứ 3 đã diễn tại Hà Nội. Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của ASCN. Hội nghị kết nối trực tuyến 40 điểm cầu chính tới các quốc gia thành viên, đại diện các đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài mạng lưới ASCN. VNPT là doanh nghiệp được Ban tổ chức lựa chọn và giao nhiệm vụ cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị.

Phiên họp chính thức diễn ra ngày 17/7/2020
Phiên họp chính thức diễn ra ngày 17/7/2020

Tập đoàn đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị hạ tầng, dịch vụ viễn thông đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet quốc tế kết nối với gần 40 điểm cầu (3 điểm cầu trong nước, 36 điểm cầu tại các nước ASEAN); xây dựng giải pháp, cài đặt, kết nối mạng, triển khai bảo mật 3 lớp (Tạo tài khoản/địa chỉ IP/ điều hướng traffic qua hệ thống chống tấn công); tham gia diễn tập, hỗ trợ kỹ thuật cho các điểm cầu nước bạn theo đúng kịch bản; triển khai kết nối các điểm cầu quốc tế, điểu khiển phiên họp, bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật trực 24/7; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Hội nghị.
ASCN được thành lập từ năm 2018 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 ở Singapore nhằm xây dựng một nền tảng hợp tác để các thành phố có thể chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và bền vững. Xây dựng và quản lý đô thị hóa thông minh cần gắn với quy hoạch đô thị thông minh, trên nền tảng hệ thống CSDL đô thị. Ba kết quả chiến lược mà các thành phố thành viên cùng hướng tới gồm: Nền kinh tế cạnh tranh, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống.
Phát triển đô thị thông minh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và nguồn nhân lực của toàn xã hội; trong đó sự tham gia của khối tư nhân trong vai trò hỗ trợ nguồn lực, sáng kiến và giải pháp công nghệ là rất quan trọng để đẩy nhanh tiến trình và hiện thực hóa đô thị thông minh, bảo đảm hiệu quả toàn diện.
Hội nghị tập trung thảo luận và thông qua một số văn kiện. Trên cơ sở nguyên tắc được thống nhất, 26 đô thị thành viên của ASCN sẽ xây dựng cho mình một tầm nhìn trung hạn, lập và triển khai kế hoạch hành động của mỗi năm phù hợp điều kiện địa phương, phát huy bản sắc riêng của từng đô thị, từng quốc gia, đóng góp vào bản sắc chung của ASCN.
Ban Tổ chức cảm ơn sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ VNPT và cán bộ kỹ thuật VNPT Net đã đồng hành với Ban Tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông có chất lượng đóng góp vào sự thành công của hội nghị, khẳng định năng lực của Việt Nam trên trường quốc tế.

VNPT