Dịch vụ Mobile TV
Dịch vụ Mobile TV

Mobile TV là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng mạng di động, giúp khách hàng có thể xem trực tiếp các kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế cũng như các bộ phim, video, các chương trình thể thao, ca nhạc với những nội dung chuyên biệt, hấp dẫn. 

Mobile TV là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng mạng di động, giúp khách hàng có thể xem trực tiếp các kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế cũng như các bộ phim, video, ca nhạc, thể thao với những nội dung chuyên biệt hấp dẫn.