Dịch vụ Tapping MSS
Dịch vụ Tapping MSS

Tapping MSS là hệ thống thu thập thông tin trên các tổng đài mạng VinaPhone qua đó xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng theo từng khu vực, phục vụ bài toán phân tích thuê bao, marketing sản phẩm…

Việc đưa vào khai thác sản phẩm là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nguồn dữ liệu cho hệ thống Big Data, tận dụng mọi tài nguyên về thông tin hiện có nhằm đưa vào khai thác, phân tích khách hàng phục vụ cho việc định hướng phát triển các dịch vụ GTGT mới.