Hiện VNPT-Media có gần 800 nhân sự làm việc tại 3 thành phố lớn của cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 20% nhân sự được tập trung cho mảng nghiên cứu phát triển.

Đội ngũ nhân sự của VNPT-Media được đánh giá là có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động và tâm huyết với định hướng phát triển của Tổng công ty và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 95% CBCNV VNPT-Media có trình độ đại học và trên đại học trong và ngoài nước.

Đối với các dịch vụ Truyền hình, Truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng và nội dung số, con người là yếu tố quan trọng nhất đem lại sự thành công bởi lợi thế cạnh tranh của các loại hình dịch vụ này chính là sự sáng tạo và khác biệt.

VNPT-Media luôn coi trọng công tác nhân sự, xây dựng môi trường làm việc trong sạch, thân thiện, chú trọng nâng cao văn hóa doanh nghiệp để tạo động lực và cơ hội cho mọi CBCNV cùng phát triển.

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved