Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media là một trong 4 trụ cột sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và là trụ cột chuyên trách cung cấp dịch vụ Giá trị gia tăng, dịch vụ Số cá nhân của Tập đoàn, góp phần cùng Tập đoàn VNPT thực hiện thành công vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số của quốc gia.

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved