CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VNPT-MEDIA

 

Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media (gọi tắt là Công ty VNPT-Media Software) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media), được thành lập ngày 05/05/2016 theo Quyết định số 185/QĐ-VNPT-Media-NS ngày 05/05/2016 của Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông trên cơ sở một bộ phận tách ra từ Công ty Phát triển dịch vụ Giá trị Gia tăng (Công ty VAS).

 

Công ty VNPT-Media Software hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phát triển phần mềm trên cơ sở nghiên cứu về các nền tảng công nghệ cơ bản, dịch vụ GTGT, chuẩn hóa, xâm nhập sâu hơn vào phần lõi của các hệ thống công nghệ mới; đưa công nghệ phần mềm trở thành mũi nhọn, điểm nền tảng để tiếp cận đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của thế giới - kỷ nguyên mà các công nghệ như IoT, Big Data, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo…. được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.  

Công ty VNPT-Media Software có chức năng nghiên cứu và phát triển tất cả các platform dịch vụ mà VNPT-Media đang cung cấp hiện nay, giúp VNPT tiến tới tự chủ hoàn toàn trong lĩnh vực phần mềm. Xa hơn nữa trong tương lai, Công ty VNPT-Media Software sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng lõi cho các dịch vụ sắp tới mà VNPT sẽ cung cấp và hướng tới có thể trở thành một sản phẩm thương mại, tiến ra thị trường nước ngoài.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

-    Tổ chức điều hành hoạt động trực tiếp sản xuất, cung cấp các sản phẩm dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin của Tổng công ty Truyền thông cho thị trường/khách hàng theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và phù hợp với pháp luật.

 

-    Lập kế hoạch và đề xuất các sản phẩm dịch vụ phần mềm để Tổng công ty thực hiện điều phối các đơn vị trong Tổng công ty Truyền thông thực hiện nghiên cứu và phát triển trong tổng thể kế hoạch chiến lược chung của Tổng công ty Truyền thông.

-    Phối hợp với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty Truyền thông, các đơn vị của VNPT- Vinaphone, các VNPT tỉnh/TP để kinh doanh dịch vụ phần mềm theo quy hoạch, kế hoạch phát triển của Tổng công ty Truyền thông trên phạm vi cả nước.

-    Trên cơ sở đề xuất các sản phẩm dịch vụ chiến lược, các sản phẩm dịch vụ từ các Ban chức năng của Tổng công ty Truyền thông và các Công ty thành viên, thực hiện phát triển phần mềm cho toàn bộ các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty Truyền thông.

-    Phối hợp cùng Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng phát triển các hệ thống phần mềm dịch vụ giá trị gia tăng, các hệ thống phần mềm mạng lõi, các hệ thống cổng giao tiếp làm nền tảng cho việc phát triển, tích hợp, triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng trên các hạ tầng mạng viễn thông.

-    Phối hợp cùng Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình phát triển các hệ thống phần mềm dịch vụ truyền hình trên nền tảng IPTV

-    Phối hợp cùng Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông phát triển các hệ thống sản phẩm phần mềm liên quan đến các công nghệ truyền thông số.

-    Xây dựng các phần mềm dùng chung điều hành sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty Truyền thông và các Công ty thành viên.

-    Tham mưu, đề xuất các giải pháp công nghệ phần mềm cho Lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông.

-    Xây dựng các hệ thống quy trình Phát triển phầm mềm của Tổng công ty Truyền thông.

-    Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong việc hợp tác phát triển phần mềm cho các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty Truyền thông, hoặc cho các sản phẩm bên ngoài theo quy định của Tổng công ty Truyền thông.

-    Triển khai các dự án khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT, Ban Lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ

 

Tên đơn vị: Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media – Trực thuộc Tổng công ty Truyền thông

 

Địa chỉ: Số 97 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 24 37722728, Email: soft.media@vnpt.vn

 
 
VNPT-Media gồm các công ty thành viên:

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved