Dịch vụ đào tạo
Dịch vụ đào tạo

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, sâu sát với thực tiễn, Công ty Phát triển dịch vụ Truyền hình cung cấp dịch vụ đào tạo trong các  lĩnh vực Văn hóa doanh nghiệp, Báo chí, Truyền thông, Truyền hình, Tổ chức sự kiện.

Các giải pháp đào tạo của Công ty Phát triển Dịch vụ truyền thông hướng tới nâng cao năng lực, kiến thức và khả năng của nhân sự; luôn nhận được sự khen ngợi cùng những đánh giá tích cực về chất lượng giảng dạy và sự bài bản chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo.