Dịch vụ SMS Broadcast
Dịch vụ SMS Broadcast

SMS Broadcast là hệ thống tổng đài nhắn tin truyền thông quảng bá, giúp nhà mang khai thác, quản lý tập trung toàn bộ các chương trình quảng cáo phục vụ các chiến lược kinh doanh.

Hệ thống hỗ trợ nhà mạng thực hiện sắp xếp hàng trăm chương trình quảng bá với số lượng hàng chục triệu tin trên một ngày.