TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ VNPT FINTECH

Trung tâm Dịch vụ tài chính số VNPT (gọi tắt là Trung tâm VNPT FinTech) là đơn vị kinh tế trực thuộc, hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media), được thành lập ngày 10/04/2019 theo Quyết định số 473/QĐ-VNPT-Media-NS của Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông trên cơ sở hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Tổng công ty Truyền thông.

Trung tâm VNPT FinTech có chức năng kinh doanh các dịch vụ Trung gian thanh toán; dịch vụ tư vấn, xây dựng giải pháp Trung gian thanh toán, dịch vụ công nghệ bảo hiểm phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chính phủ; hoạt động mua bán, sát nhập đầu tư; kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới dịch vụ công nghệ bảo hiểm, dịch vụ tài chính số khác (ngân hàng đại lý, chuyển tiền mặt…) theo định hướng chiến lược của Tổng công ty, Tập đoàn.

Tài chính số là hệ sinh thái dịch vụ được Tập đoàn VNPT rất chú trọng và quyết tâm có những đột phá trên thị trường. Chính phủ cũng có những chỉ đạo sát sát để đưa các dịch vụ Tài chính số, trong đó có Mobile Money nhanh chóng đến với người dân. Trung tâm VNPT FinTech là lời khẳng định hướng phát triển nhằm tiến sâu vào thị trường Tài chính số Việt Nam và quyết tâm của Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media, của Tập đoàn VNPT trong việc thực hiện Chiến lược VNPT4.0, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt, chuyên trách cung cấp các dịch vụ số của Tập đoàn.

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Kinh doanh các dịch vụ Trung gian thanh toán;
  • Dịch vụ tư vấn, xây dựng giải pháp Trung gian thanh toán, dịch vụ công nghệ bảo hiểm phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chính phủ;
  • Hoạt động mua bán, sát nhập đầu tư;
  • Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới dịch vụ công nghệ bảo hiểm, dịch vụ tài chính số khác (ngân hàng đại lý, chuyển tiền mặt…) theo định hướng chiến lược của Tổng công ty, Tập đoàn, đồng thời, các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Trung tâm thuộc lĩnh vực trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VNPT-Media;
  • Triển khai các dự án khác theo phân công của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và Ban Lãnh đạo Tổng công ty Truyền thông.

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Tên đơn vịTrung tâm Dịch vụ Tài chính số VNPT – Trực thuộc Tổng công ty Truyền thông

Địa chỉ: Số 57A đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19001809 (#2)

Email: cskh.vnptpay@vnpt.vn