Dịch vụ BigData
Dịch vụ BigData

VNPT BigData Platform là nền tảng tập trung và phân tích xử lý dữ liệu lớn, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, từ các cơ quan chính phủ đến các doanh nghiệp nhỏ lẻ... Dựa trên nguyên tắc lưu trữ và xử lý phân tán dữ liệu, VNPT BigData Platform có thể dễ dàng đáp ứng khả năng xử lý các nguồn dữ liệu lớn, góp phần nhanh chóng đưa ra được các dịch vụ mới cũng như tối ưu hóa, thông minh hóa các dịch vụ hiện hữu.

 VNPT BigData Platform cũng có thể giúp Chính phủ tăng khả năng điều hành, quản lý, tiết kiệm chi phí và vận hành hệ thống; hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hệ thống kỹ thuật, mạng lưới, tiết kiệm chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp khách hàng cá nhân được trải nghiệm những dịch vụ thông minh.

Kể từ thời điểm chính thức đưa vào hoạt động năm 2017, nền tảng VNPT BigData luôn được phát triển, mở rộng và tối ưu hơn. Các công nghệ lưu trữ, cơ sở dữ liệu mới, các thuật toán học máy, mạng neural network không ngừng được nghiên cứu và đưa vào áp dụng cho các bài toán phù hợp nhất để tối ưu hóa các kết quả phân tích cũ và mới. Từ năm 2018, VNPT BigData Platform được giao nhiệm vụ làm nền tảng cốt lõi để xây dựng và phát triển dự án Hồ Dữ Liệu Data Lake tập trung, trở thành tâm điểm duy nhất tổng hợp toàn bộ dữ liệu của Tập đoàn VNPT.