Sổ liên lạc điện tử -  vnEdu
Sổ liên lạc điện tử - vnEdu

Sổ liên lạc điện tử - vnEdu là hình thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua phần mềm quản lý giáo dục Việt Nam vnEdu. Cho phép phụ huynh học sinh nắm bắt các thông tin, thông báo từ nhà trường về tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh định kỳ theo ngày, tuần, tháng, học kỳ, năm học.

Sổ liên lạc điện tử - MyTV là công cụ hữu hiệu giúp kết nối gia đình và nhà trường để tra cứu những thông tin liên quan trong sổ liên lạc ngoài 02 công cụ hiện tại là Internet theo hình thức truy cập vào website http://vnedu.vn/so-lien-lac/ và SMS theo hình thức nhận tin nhắn từ nhà trường.

Giao diện dễ sử dụng, các thông tin kết quả học tập các môn học liên tục theo kỳ học, năm học; thời khóa biểu nhà trường gửi đến phụ huynh; nội dung thông báo chung, thông báo riêng, thông tin định kỳ, nề nếp, điểm danh của học sinh có thể truy vấn thuận lợi và nhanh chóng và đơn giản: Trước hết, phụ huynh cần đăng ký số điện thoại cần tra cứu và dùng chính số điện thoại đã đăng ký dịch vụ sổ liên lạc điện tử - vnEdu thành công để truy vấn thông tin tại mục “vnEdu” trong nhóm “Tư vấn - Đào tạo” trên MyTV.  

Việc tính toán, tổng hợp số học lực, hạnh kiểm… được hệ thống thực hiện tự động tuân theo các quy định của bộ giáo dục ban hành nên tránh được sai sót do việc tính toán thủ công.

Để đăng ký mới, gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ Sổ liên lạc điện tử, rất đơn giản, khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại vào form yêu cầu nhập số điện thoại. Nhân viên VNPT sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng theo số điện thoại đã khai báo trong thời gian sớm nhất.