Các dịch vụ Giá trị gia tăng của chúng tôi không chỉ được thị trường ghi nhận mà nhiều dịch vụ còn được vinh danh tại những giải thưởng lớn và uy tín của quốc gia như: Cúp vàng CNTT-TT tại sự kiện IT Week 2009 cho "Hệ thống phần mềm tòa soạn điện tử VCKM”; “Dịch vụ nội dung di động được ưa chuộng nhất năm 2012” trong Triển lãm Mobile Vietnam 2012 cho dịch vụ MobileTV, Giải nhì nhóm sản phẩm CNTT thành công của Nhân tài đất Việt 2013 cho Mạng truyền thông hợp nhất Truelife…

Nhóm sản phẩm thông tin và giáo dục

Nhóm dịch vụ âm nhạc và Multimedia

Nhóm dịch vụ giải trí, mạng xã hội

Nhóm sản phẩm và dịch vụ khác