Dịch vụ Tapping OCS
Dịch vụ Tapping OCS

Năm 2017, VNPT thực hiện triển khai hệ thống tính cước Online Charging System (OCS), qua đó đồng bộ hóa khả năng quản lý thuê bao, quản lý dịch vụ, đồng thời cập nhật thông tin cước theo thời gian thực.

Nhằm tận dụng ưu điểm của hệ thống mới, VNPT-Media đã xây dựng và phát triển phần mềm Tapping OCS, mở ra khả năng cung cấp thông tin về trạng thái của toàn bộ cuộc gọi trên mạng Vinaphone cho các dịch vụ GTGT để đưa tới khách hàng những tiện ích và gói dịch vụ phù hợp ngay tại thời điểm phát sinh cuộc gọi.