MyTV, dịch vụ truyền hình trên Internet qua giao thức IP (IPTV) của VNPT là sản phẩm của sự hội tụ, kết hợp hoàn hảo giữa Internet và truyền hình. Chỉ với một thiết bị đầu cuối, khách hàng có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ khác nhau trên tivi. 

.

Lĩnh vực truyền hình