Công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

17:36, 13/06/2019

Tổng công ty Truyền thông công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018.