Công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

08:39, 13/06/2018

Tổng công ty Truyền thông công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.