Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin mới của VNPT-Media năm 2018

16:08, 11/05/2018

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty năm 2018.

 

index-1_1.jpg
index-1_1.jpg