Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của VNPT-Media năm 2018

16:17, 21/03/2018

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2018 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo thông tin về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty.