Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của VNPT-Media năm 2017

21:30, 31/03/2017

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media trân trọng thông báo thông tin về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty.