Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC góp phần chuyển đổi số quốc gia

16:47, 16/09/2020

Được coi là một trong những giải pháp trọng tâm của Tập đoàn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia từ cấp Chính phủ xuống tới các Bộ ngành, Địa phương, trong thời gian qua, Tập đoàn đã tập trung nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC cho Chính phủ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm trong phát triển Chính phủ điện tử. Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC  là một trong những chủ trương nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ và đặc biệt là Thủ tướng chính phủ một cách toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội, những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, đồng thời, thúc đẩy việc tạo ra một môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tập đoàn VNPT trong thời gian qua đã đồng hành cùng Chính Phủ, xây dựng, phát triển và triển khai nhiều giải pháp, hệ sinh thái CNTT, góp phần thực hiện chuyển đổi số chính phủ, doanh nghiệp và trong nhiều lĩnh vực của đất nước. Trong đó, việc xây dựng các Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC là một trong những giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia từ cấp Chính phủ xuống tới các Bộ ngành, Địa phương. VNPT đã được Chính phủ và nhiều tỉnh, thành phố lựa chọn là đơn vị phát triển và triển khai trung tâm điều hành thông minh IOC.

 

Trung tâm IOC đưa vào vận hành hơn 10 dịch vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết nối người dân - chính quyền, Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, Giám sát camera an ninh thông minh, camera an toàn giao thông và thông tin trên mạng xã hội.

Với việc tích hợp thông tin, số liệu của nhiều lĩnh vực hoạt động được thể hiện trực quan, sinh động, đưa ra những dự báo, cảnh báo sát với thực tế nhất thông qua IOC,  Lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi mặt hoạt động theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc. Đồng thời, tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền, góp phần tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền.

Hiện nay, Trung tâm IOC đang được VNPT triển khai cho hơn 15 tỉnh trên toàn quốc, đã khai trương tại TP Đà Lạt, Hà Nam, Cao Bằng, TP Hà Giang, Tây Ninh, Phú Thọ, Trà Vinh, Bình Phước và hoàn thành triển khai tại Ninh Bình, Tiền Giang, KonTum...

Không chỉ triển khai tại các địa phương, Tập đoàn VNPT đã phối hợp cùng VPCP và các Bộ Ngành liên quan, thiết kế xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của CP, Thủ tướng CP, chính thức được khai trương vào ngày 19/8/2020.

 

Trung tâm được kết nối với các trung tâm điều hành của các Bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Thông qua Trung tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý; thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ, các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu tại Trung tâm; đồng thời, có thể sử dụng các mô hình dự báo để kết xuất các thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành một cách trực quan, sinh động, từ tổng thể đến chi tiết theo các phương diện, góc độ phân tích, đánh giá.

Không chỉ vậy, xây dựng, vận hành IOC của Chính phủ sẽ thúc đẩy các tỉnh hình thành IOC cấp tỉnh và hình thành mô hình IOC xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương và hình thành mô hình IOC tổng thể chung về phát triển Chính phủ số.

VNPT

Trung tâm IOC được xây dựng dựa trên việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng mở rộng quy mô, cũng như bổ sung, điều chỉnh tính năng một cách linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Dựa trên mô hình vận hành và yêu cầu về chỉ tiêu giám sát, hệ thống trung tâm điều hành IOC liên tục được tích hợp bổ sung các hệ thống thông tin khác, khai thác dữ liệu được chuẩn hóa để ngày càng mở rộng và nâng cấp năng lực điều hành trên môi trường số. 

Chuyển đổi số hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành là một trong những bước đi đầu tiên của quá trình chuyển đổi số chính quyền và xây dựng đô thị thông minh.

Định hướng xây dựng và vận hành  các Trung tâm IOC từ cấp Chính phủ đến các Bộ, Ngành địa phương đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, khẳng định vị thế tiên phong và dẫn dắt của VNPT trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.