Đây là một trong những chương trình hấp dẫn của chuỗi hoạt động hưởng ứng sự kiện “Không tiền mặt – Gặt nhiều quà với VNPT Pay”, nhằm chào đón Ngày không tiền mặt – Cashless Day 16/6.
    .