Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ về mọi mặt, trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, nội dung, giá trị gia tăng. Tổng công ty Truyền thông VNPT- Media đang có nhu cầu tuyển dụng 12 nhân sự với các vị trí sau:

    .