Với mục tiêu xây dựng và củng cố đội ngũ nhân lực trình độ cao, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ và phát triển dịch vụ, mạng lưới tốt hơn nữa cho thị trường công nghệ thông tin, Công ty VNPT-VAS xin gửi lời mời trân trọng và chào đón nồng nhiệt tới các ứng viên tài năng, có lòng đam mê, nhiệt huyết sáng tạo gia nhập ngôi nhà chung của chúng tôi.
    .