VNPT tuyển dụng nhân sự làm việc tại Liên doanh StreamNet (Myanmar)

10:10, 04/12/2018
Tập đoàn hiện đang có nhu cầu cử 01 nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Liên doanh kinh doanh mạng băng rộng và dịch vụ viễn thông tại Myanmar (Liên doanh  StreamNet) với các yêu cầu về tiêu chuẩn và chế độ đãi ngộ như sau:
 
Yêu cầu
 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
 
- Tài chính (ưu tiên có chứng chỉ CPA hoặc ACCA).
 
- Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính.
 
- Làm việc, giao tiếp trong môi trường tiếng Anh.
 
- Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
 
- Am hiểu các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực Tài chính - Kế toán.
 
Chế độ đãi ngộ
 
Mức lương: từ 1.500 USD - 2.000 USD/tháng.
 
Hỗ trợ nhà ở: 300 - 500 USD/tháng.
 
Hỗ trợ đi lại làm việc: 250 - 300 USD/tháng.
 
Thời hạn làm việc tại Myanmar: Tối thiểu 24 tháng.
 
Ngoài ra, Tập đoàn sẽ có chính sách hỗ trợ đối với nhân sự đi công tác dài hạn tại nước ngoài gồm: Thu nhập từ lương và các khoản khác; trợ cấp sinh hoạt phí; trợ cấp xa nhà; trợ cấp khuyến khích (đang trình Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt).
 
Các cá nhân có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn trên, gửi đăng ký về địa chỉ email: vanminh@vnpt.vn trước ngày 05/12/2018 hoặc trao đổi trực tiếp qua điện thoại theo số: 0913 015 306
 
VNPT