Thuê bao băng rộng đạt gần 6 triệu thuê bao

16:05, 25/06/2020

Tính đến tháng 4/2020, tổng số lượng thuê bao băng rộng của Tập đoàn là gần 6 triệu thuê bao.

Dịch vụ băng rộng có tốc độ tăng trưởng và kết quả hoàn thành kế hoạch doanh thu tốt nhất trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó có vai trò to lớn của việc chuyển đổi toàn bộ hơn 2 triệu thuê bao cáp đồng sang cáp quang bằng các chính sách quyết liệt hỗ trợ chuyển đổi quang đồng và phát triển MyTV trên cáp quang theo lộ trình phù hợp.

 

Để giữ được tốc độ tăng trưởng thuê bao băng rộng như này, VNPT VinaPhone đã mạnh dạn thực hiện Chính sách giá cước FiberVNN linh hoạt, theo đó VNPT VinaPhone chỉ quản lý khung giá, các TTKD ban hành các mức giá linh hoạt nên đã nhanh chóng cạnh tranh thắng lợi, chiếm lĩnh thị trường cáp quang cuối năm 2016.

Năm 2017, VNPT VinaPhone ban hành Gói cước Gia đình, đây là sản phẩm đầu tiên hội tụ 2 dịch vụ Băng rộng cố định và di động, tạo lợi thế cạnh tranh và tạo cú huých lớn của VNPT trên thị trường, tạo tiền đề VNPT giữ thuê bao di động trong cuộc chiến MNP. Riêng 5 tháng cuối năm 2017 gói cước gia đình phát triển 517.000 thuê bao với hơn 12 triệu thuê bao di động là thành viên. Giai đoạn sau đó VNPT VinaPhone tiếp tục phát triển mạnh mẽ các gói FiberVNN toàn quốc, gói cước gia đình và các gói combo Fiber+MyTV và đến năm 2019 VNPT VinaPhone tiếp tục khẳng định sức mạnh là một nhà mạng lớn qua việc ban hành dòng gói cước Băng rộng cố định họ Home, trong đó: có các gói đơn dịch vụ Home Internet, gói cước Double HomeTV, gói cước Triple Home Combo đa dịch vụ (Fiber+MyTV+di động), tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trên thị trường.

Số lượng thuê bao băng rộng đến tháng tháng 4/2020 là 5.916.003 thuê bao, tăng 2.086.160 thuê bao so với năm 2016, chiếm 38,93% thị  phần băng rộng cố định, giai đoạn 2016 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân dịch vụ băng rộng cố định đạt 12,72%/năm. Doanh thu băng rộng năm 2020 dự kiến chiếm tỷ trọng  26,8% tổng doanh thu.

VNPT