Hơn 35 triệu lượt truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia

08:44, 13/05/2020

Theo số liệu thống kê của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 7/5/2020, Cổng DVCQG đã có trên 35 triệu lượt truy cập, trên 134 nghìn tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng DVCQG; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 nghìn cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp. Cổng cũng đã tiếp nhận, xử lý 5.465 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hoàn thành việc xử lý 4.297 phản ánh, kiến nghị.

 

Tính trong hơn một tháng trở lại đây - giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) tăng gấp 3,3 lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý của 4 tháng trước đó. Trung bình, mỗi ngày Cổng tiếp nhận, xử lý gần 1.400 hồ sơ trực tuyến. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng DVCQG đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Cổng Dịch vụ công quốc gia do VNPT xây dựng đang ngày càng phát huy vai trò trong việc phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, VNPT sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp các dịch vụ cung cấp trên cổng. Đồng thời tham gia xây dựng và triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc… Để tăng cường năng lực mạng lưới cho cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố, VNPT đã thực hiện chuyển đổi và nâng cấp kết nối cho kết nối từ hệ thống IDC VNPT về mạng Cục Bưu điện Trung ương, nâng gấp 2 băng thông phục vụ cho các dịch vụ công của Văn phòng Chính phủ và các tỉnh thành trên cả nước.

VNPT