VNPT tài trợ tỉnh Long An 5 tỷ đồng để xây dựng cầu nông thôn ở địa bàn khó khăn

08:30, 25/11/2019

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2015-2020 giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Long An và ký kết hợp tác giai đoạn tiếp theo, 2020-2025., Tập đoàn VNPT đã tài trợ tỉnh Long An 5 tỷ đồng để xây dựng cầu nông thôn ở địa bàn khó khăn.

Tại đây, đại diện cho CBCNV Tập đoàn và người dân Long An, Phó Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã thực hiện nghi lễ trao nhận tượng trưng số tiền 5 tỷ đồng để dành cho việc thực hiện chương trình xây dựng cầu nông thôn ở các địa bàn vùng khó khăn của Long An.

Phát biểu tri ân tình cảm của đội ngũ người lao động VNPT dành cho người dân Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở liên quan sử dụng tối ưu, hiệu quả và thật có ý nghĩa số tiền này, góp phần cải thiện tốt nhất điều kiện sinh hoạt còn khó khăn trong cuộc sống của bà con địa phương./.