VNPT đề xuất đẩy mạnh liên thông và đồng bộ dữ liệu cho Cổng dịch vụ công quốc gia

08:26, 25/11/2019

Chiều 22/11, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long – Phụ trách HĐTV và Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm đã dự buổi làm việc của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với UBND Tp. HCM về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo cáo cáo của UBND Tp.HCM, đến nay về cơ bản, bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn đã được kiện toàn về tổ chức, hoạt động theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP với 13 đơn vị cấp sở; 22/24 UBND quận, huyện; 295/322 UBND các phường, xã, thị trấn. Tính đến hết tháng 9/2019, số dịch vụ công trực truyến mức độ 3 -4 được cung cấp trên địa bàn Thành phố 602 dịch vụ công, trong đó: Sở -ban-ngành cung cấp 311 dịch vụ công mức độ 3 và 87 dịch vụ công mức độ 4; UBND quận-huyện cung cấp 127 dịch vụ công mức độ 3 (24/24 quận huyện) và 70 dịch vụ công mức độ 4 (một số quận huyện); UBND phường-xã-thị trấn cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 3. Số lượng hồ sơ giải quyết qua trực tuyến là 1.073.323 hồ sơ (chiếm 8,75%).

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại hội nghị

Trong 11 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 27 Quyết định công bố danh mục 662 thủ tục. Tính đến hết ngày 15/11/2019, Thành phố đã ban hành 104 Quyết định, công bố 1.797  thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp, trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 115 thủ tục. Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cập nhật dữ liệu TTHC sang hệ thống dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND Thành phố đã tập trung cập nhật 1.392 thủ tục, đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với nhóm thủ tục còn lại.

Về xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp, đến nay, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt 252 quy trình; đang xem xét, phê duyệt 189 quy trình; số quy trình đang được thẩm định, hoàn thiện là 611 quy trình. Thành ủy và UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC với quan điểm: Chuẩn hóa và thống nhất về một bộ tiêu chí đánh giá phù hợp quy định và yêu cầu quản lý của địa phương; việc đánh giá khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đánh giá việc giải quyết TTHC, Thành phố thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả của từng TTHC và đầy đủ các phương thức thực hiện trên cả hai phương diện: Người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết hồ sơ TTHC và đánh giá nội bộ.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long – Phụ trách HĐTV và Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long – Phụ trách HĐTV và Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm

Hiện nay, hệ thống đang vận hành thử nghiệm ổn định tại 12 đơn vị (3 quận-huyện và 9 xã, phường, thị trấn) với 4 TTHC. Từ thời điểm bắt đầu thử nghiệm ngày 21/6 đến ngày 16/11/2019, hệ thống đã tiếp nhận 17.008 hồ sơ TTHC. Tổng số hồ sơ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 12.254.254 hồ sơ và đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ; trong số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm tỉ lệ 99,59%.

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Thành phố Hồ CHí Minh đã phân công 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Giao thông đường bộ trong triển khai các giải pháp để tích hợp, kết nối 3 dịch vụ công của Thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, các nhiệm vụ chuẩn bị đã được thực hiện, cơ bản hoàn thành việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo
Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, đầu tháng 12, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương, kết nối với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội, Tp.HCM và tỉnh Quảng Ninh là 3 đơn vị cơ sở thí điểm, đây cũng là nòng cốt xây dựng Chính phủ điện tử. Theo Bộ trưởng, Cổng dịch vụ công quốc gia phải lấy người dân làm trung tâm. Phải kết nối được tới các quận, huyện, xã phường để người dân biết rằng Cổng dịch vụ này là để phục vụ chính họ, người dân bất cứ ở đâu, thời điểm nào cũng có thể thực hiện được các TTHC…

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng mong Tp.HCM sẽ đi đầu trong cải cách TTHC bới lãnh đạo địa bàn đã luôn có tinh thần cầu thị, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm và những cách làm hay của các bộ ngành, địa phương khác. Tp.HCM cũng được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, lại ở vị trí là trung tâm kinh tế hàng đầu, là động lực tăng trưởng của cả nước.

Về vấn đề đầu tư cho cổng dịch vụ công, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP giao cho VNPT đầu tư toàn bộ các khâu xử lý rà soát cơ sở dữ liệu, hạ tầng… VNPT sẽ huy động nguồn lực tập đoàn, cũng như các doanh nghiệp tư nhân giỏi để cùng tham gia các hạng mục trong tổng thể công việc, sau đó VPCP sẽ thuê lại. Bộ trưởng gợi ý, Tp.HCM nên thực hiện theo hình thức này.

Đại diện một số đơn vị thuộc VNPT tham dự cùng Lãnh đạo Tập đoàn
Đại diện một số đơn vị thuộc VNPT tham dự cùng Lãnh đạo Tập đoàn

Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trong điều kiện cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đầy đủ, về thể chế cũng còn nhiều hạn chế như chưa có nghị định về bảo mật thông tin cá nhân, nghị định về TTHC trong môi trường điện tử, xác thực định danh… nhưng vẫn phải làm ngay, vừa làm vừa hoàn thiện. Việc khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn phải làm và hoàn thiện liên tục trong quá trình các năm tiếp the - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố phải đưa các giải pháp để người dân hưởng ứng, thực hiện các dịch vụ công ngay từ khi khai trương. Đồng thời, kết nối hội nghị trực tuyến tới quận huyện, xã phường, thị trấn làm sao để người dân ở mọi miền Tổ quốc đều thấy được cổng dịch vụ công, đó là thể hiện vai trò của Chính phủ phục vụ, với Thành phố là chính quyền phục vụ.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn tham gia ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm khẳng định, VNPT nhận thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo hạ tầng thông tin kết nối giữa địa bàn trọng điểm như Tp.HCM với Cổng dịch vụ công quốc gia nên đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn đã phối kết hợp hết sức chặt chẽ với Thành phố để có được những kết quả bước đầu hết sức khả quan. Phó TGĐ cũng đề xuất việc đảm bảo chất lượng kết nối giữ trục liên thong của Tp.HCM với Cổng quốc gia cần được tiếp tục chú ý và quan tâm hơn nữa, với việc xây dựng các quy trình cần thiết trong xử lý kết nối để việc liên thông luôn đảm bảo thông suốt. Ví dụ trong hạng mục công tác đổi/cấp bằng lái xe, về mặt công nghệ đã cơ bản được giải quyết như xác thực hình ảnh cá nhân, nhưng cần được liên thông và đồng bộ với dữ liệu công dân của ngành Công an cũng như hồ sơ khám chữa về sức khỏe của ngành Y tế… Hy vọng rằng, thời gian tới việc kết nối và lien thông dữ liệu có thể được xúc tiến mạnh hơn nữa, để góp phần đơn giản hóa các thủ tục cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ công./.

VNPT