Tổng công ty nhận Giấy khen vì thực hiện tốt chính sách Thuế

17:04, 11/10/2019

Ngày 11/10, Cục Thuế Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật năm 2018. Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media vinh dự là một trong 385 tổ chức, cá nhân được tuyên dương dịp này.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2018 Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giao, với tổng số thu cân đối thực hiện là gần 227 nghìn tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 16,5% so với thực hiện năm 2017.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tấn, đại diện Tổng công ty, nhận Giấy khen vì đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2018
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tấn, đại diện Tổng công ty, nhận Giấy khen vì đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2018


Nằm trong Top 10 danh sách người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018 được UNND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và Bằng khen  có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đại diện Tổng công ty VNPT-Media, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tấn cũng đã lên nhận Giấy khen vì đã chấp hành tốt chính sách pháp luật về Thuế năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Châu Giang