Dịch vụ Vishare
Dịch vụ Vishare

Vishare là dịch vụ cho phép người dùng chỉnh sửa, chế ảnh với các hỗ trợ tối ưu nhất, nhằm giúp khách hàng chia sẻ khoảng khắc kỷ niệm tới những trang mạng xa hội lớn nhất hiện nay như Facebook, Flickr…

 

Các tiện ích dịch vụ bao gồm: Tìm kiếm, Download ảnh và clips, Upload ảnh và clips qua web portal/wap portal/client, Chia sẻ ảnh và clip tới mọi người, Mô tả ảnh và clip, Bình luận/đánh giá, Bình chọn, Social Networking, Chỉnh sửa ảnh, Chụp ảnh từ client.