USSD Gateway
USSD Gateway

USSD Gateway là hệ thống đứng giữa HLR và các dịch vụ VAS. Hệ thống giúp chuyển đổi bản tin MAP sang các giao thức phổ biến khác như SMPP+, SOAP/XML và ngược lại.

Tính năng chính:

- Kết nối tới HLR qua link sigtran.

- Hỗ trợ bản tin MAP version 1,2 (3GPP…) và 3 (3GPP…).

- Hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ kết nối tới USSD Gateway qua giao thức SMPP+, SOAP/XML.

- Cho phép nhà cung cấp dịch vụ chủ động khởi tạo phiên USSD để gửi bản tin cho thuê bao.

- Cho phép nhà cung cấp dịch vụ nhận các bản tin USSD từ thuê bao gửi lên hệ thống.

- Nội dung bản tin USSD hỗ trợ GSM 7 bit hoặc Unicode để hiển thị các ký tự đặc biệt.

- Kiến trúc hệ thống gồm nhiều module độc lập phân tải nhau, định tuyến bản tin thông minh giữa các node giúp đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24 theo thời gian thực.

- Hệ thống hỗ trợ được hơn 2000 TPS - Hệ thống dễ dàng nâng cấp bằng cách bổ sung thêm node mà không làm gián đoạn hệ thống hoặc ảnh hưởng tới cách dịch vụ đang kết nối.

- Hệ thống được giám sát 24/7, cảnh báo SMS tới nhà quản trị khi có cảnh báo hoặc lỗi.

- Hệ thống quản lý nhà cung cấp dịch vụ, đầu số, TPS, cấu hình, charging, log, giám sát hệ thống,... tập trung qua trang CMS.