Dịch vụ Pay4Me
Dịch vụ Pay4Me

Dịch vụ người nghe trả tiền Pay4me là dịch vụ mà thuê bao nhận cuộc gọi là thuê bao thanh toán cước phí dịch vụ thoại thông thường. Thuê bao nhận cuộc gọi được quyền lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý thanh toán cho cuộc gọi.

Pay4Me giúp các thuê bao nội mạng VinaPhone có thể thực hiện kết nối dịch vụ thoại thông thường với nhau, thuê bao gọi (A) có thể thực hiện cuộc gọi Pay4Me ngay cả khi tài khoản = 0, trong đó Thuê bao nhận cuộc gọi(B) sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hộ toàn bộ cước cuộc gọi cho thuê bao gọi.