Dịch vụ  Ứng tiền nhanh
Dịch vụ Ứng tiền nhanh

Ứng tiền nhanh là dịch vụ ứng cho thuê bao trả trước của VinaPhone một số tiền nhất định khi tài khoản chính của thuê bao không còn nhiều tiền (bằng hoặc ít hơn 5.000 VNĐ) và thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ của theo quy định của VinaPhone.

.