Dịch vụ Triệu phú tri thức
Dịch vụ Triệu phú tri thức

Dịch vụ Triệu phú tri thức là dịch vụ cung cấp cho khách hàng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội, giải trí v.v) thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi. Dịch vụ được cung cấp trên tổng đài thoại.

Dịch vụ Triệu phú tri thức là dịch vụ cung cấp cho khách hàng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội, giải trí v.v) thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi. Dịch vụ được cung cấp trên tổng đài thoại.