Game Show "Ai thắng cuộc"
Game Show "Ai thắng cuộc"

"Ai thắng cuộc" là 1 trò chơi tương tác dựng theo trương trình "Ai Là Triệu Phú". Khách hàng tham gia game show sẽ trả lời lần lượt 15 câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ ghi điểm theo thang điểm, trả lời sai sẽ phải dừng cuộc chơi. 

Các TB tham gia gameshow sẽ trả lời lần lượt 15 câu hỏi (bằng cách chọn 1 trong những đáp án mà chương trình đưa ra), nếu trả lời đúng TB sẽ ghi điểm theo thang điểm, trả lời sai TB phải dừng cuộc chơi. 15 câu hỏi được chia làm 3 mốc 1,2,3, mỗi mốc là 5 câu hỏi. Từ câu số 1 đến câu câu số 5, nếu trả lời sai TB sẽ không có điểm nào, từ câu số 6 nếu trả lời sai thì điểm số của TB là điểm số tại mốc gần nhất mà TB đã vượt qua (nếu không ngừng chơi).