Dịch vụ IOD
Dịch vụ IOD

Dịch vụ IOD hay còn gọi là dịch vụ SIMCARD 64K là loại simcard có bộ nhớ 64K- lớn gấp bốn lần SIM thông thường. Bạn chỉ cần lựa chọn thông tin mong muốn trên các menu tích hợp sẵn trên Simcard 64k, hệ thống sẽ gửi về thông tin trả lời bằng tin nhắn (SMS).

.