Dịch vụ Chacha
Dịch vụ Chacha

Dịch vụ Chacha cung cấp cho khách hàng các tiện ích: nghe nhạc online trên điện thoại di động hoặc trên máy tính; tải nhạc chuông; cài đặt nhạc cho dịch vụ nhạc chuông chờ RingTunes; tham gia các hoạt động cộng đồng âm nhạc: chia sẻ, bình luận…

Theo đó, khách hàng có thể nghe nhạc online trên điện thoại di động hoặc trên máy tính; tải bài hát (fulltrack); tải nhạc chờ về điện thoại di động hoặc về máy tính, tải nhạc chuông điện thoại (ringtones), cài đặt nhạc cho dịch vụ nhạc chuông chờ RingTunes; tham gia các hoạt động cộng đồng âm nhạc (music club): tạo hồ sơ cá nhân, chia sẻ, bình luận… tham gia các hoạt động của cộng đồng âm nhạc, fanclub của các ca sĩ, nhạc sĩ yêu thích...