Dịch vụ 2!Chat
Dịch vụ 2!Chat

Dịch vụ kết bạn trên di động 2!Chat – Voice Chat là dịch vụ cung cấp tiện ích lập hồ sơ cá nhân khách hàng trên hệ thống (gồm các thông tin cơ bản: giới tính, tuổi, sở thích... kèm lời giới thiệu về bản thân bằng cách ghi âm).

Tham gia vào dịch vụ này, khách hàng có thể thiết lập các mối quan hệ tình bạn, tình yêu mà không để lộ số điện thoại thật của mình. Mọi thông tin do người tham gia tự cung cấp, kiểm soát và kết nối với bạn chat thông qua mã số chat do nhà mạng cung cấp. Mỗi thành viên sẽ có 1 mã số chat riêng.