Thông tin bất thường

Công bố Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của VNPT-Media

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

 

 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved