Công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018

15:47, 23/05/2019

 Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018.