Công bố các chỉ tiêu kết quả tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018

17:37, 09/08/2018

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media công bố các chỉ tiêu kết quả tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018.