Thông tin nhiệm vụ công ích của Tổng công ty Truyền thông năm 2018 (Năm báo cáo: 2019)

17:15, 13/06/2019

Thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 của Tổng công ty Truyền thông.