Công bố Báo cáo đánh giá KQ thực hiện SXKD hàng năm và ba năm gần nhất (2018)

17:37, 14/06/2018

Tổng công ty Truyền thông công bố Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất. Năm báo cáo: 2018.