Công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2018

16:33, 25/03/2019

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xin công bố Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của VNPT-Media năm 2018.