CÔNG BỐ TÌNH HÌNH SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019 CỦA VNPT-MEDIA

09:55, 25/03/2020

Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media công bố Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019.