09:16, 24/05/2023

VNPT và tỉnh Đoàn Long An ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

Hưởng ứng Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2023-2027, Tỉnh Đoàn và VNPT Long An vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Sau khi ký kết, Tỉnh Đoàn sẽ tham gia thúc đẩy sử dụng các giải pháp chuyển đổi số, hệ sinh thái mà Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam triển khai; nhất là các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ số, truyền thông.

 

Đồng thời, Tỉnh Đoàn sẽ cung cấp thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, các nội dung đoàn viên, thanh niên quan tâm để VNPT Long An tuyên truyền trên các kênh của VNPT Long An. 2 đơn vị phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn sẽ quảng bá, giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động, sản phẩm công nghệ của VNPT Long An; hỗ trợ, đồng hành cùng VNPT và các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xã hội,… góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số,…

Về phía VNPT Long An sẽ ưu tiên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, hạ tầng, dịch vụ số và truyền thông với mức giá và chính sách phù hợp. Trong đó, Tỉnh Đoàn sẽ triển khai các dự án phục vụ công tác chuyển đổi số; phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với lĩnh vực ưu tiên; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên, thanh niên.

Các đơn vị của VNPT Long An sẽ hỗ trợ các tổ chức Đoàn về công nghệ, nguồn lực để tổ chức các hoạt động, vừa tạo sân chơi, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên./.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved