08:31, 23/05/2023

Triển khai phần mềm phòng họp không giấy tờ Ecabinet

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027 với nhiều nội dung thiết thực dành riêng cho thanh niên.

 

Theo biên bản ký kết, 2 bên sẽ phối hợp triển khai 6 nhóm nội dung hợp tác và 12 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, 6 nhóm nội dung gồm: Khảo sát, xây dựng “Đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số; truyền thông thương hiệu Tập đoàn VNPT gắn với hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các cấp; sản xuất, tổ chức và phát sóng các cuộc thi, các sự kiện thể thao, văn hóa.

12 nhiệm vụ cụ thể được 2 bên xác định gồm: chuyển đổi số các hoạt động điều hành của Trung ương Đoàn; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản; triển khai phần mềm phòng họp không giấy tờ Ecabinet; nâng cấp phần mềm Quản lý đoàn viên; triển khai các chương trình phúc lợi/cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên cả nước; nâng cấp ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cùng với đó, 2 bên sẽ phối hợp triển khai phần mềm Quản lý cán bộ Đoàn chuyên trách, sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức của Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương; hợp tác truyền thông; triển khai các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương tới địa phương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn; hợp tác sản xuất, phát sóng các sự kiện thể thao, văn hóa do Trung ương Đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức; phát triển hệ sinh thái dành cho hội viên các tổ chức chính trị xã hội; phối hợp, hỗ trợ, tổ chức các chương trình, hoạt động.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, những năm qua, 2 bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phối hợp. Tiêu biểu, có việc xây dựng thành công và triển khai các ứng dụng chuyển số tại Trung ương Đoàn như Hệ sinh thái số - Ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam…

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2023-2027 đã tiếp tục khẳng định sự kết nối bền chặt giữa 2 bên trong thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved