10:04, 16/11/2021

Những giải pháp của VNPT trong công cuộc đồng hành xây dựng chính quyền số

Chuyển đổi số là một hành trình dài với vô vàn thách thức của nhiều bước chuyển đổi nhỏ, cần bắt đầu từ sự thấu hiểu và ý chí mạnh mẽ. Trên con đường đó, VNPT luôn sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số Quốc gia với nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ số hiệu quả.

Với kinh nghiệm tư vấn, triển khai đô thị thông minh, cho tới thời điểm này, Tập đoàn VNPT đã hỗ trợ tư vấn xây dựng đề án đô thị thông minh cho hơn 30 tỉnh, thành, trong đó, 09 tỉnh đã có đề án được phê duyệt triển khai, 24 tỉnh, thành đang sử dụng giải pháp Trung tâm điều hành thông minh IOC. Hệ sinh thái Chính quyền điện tử của VNPT đã hiện diện tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với giải pháp một cửa điện tử, VNPT đã triển khai 36 tỉnh/thành phố sử dụng, với 587 đơn vị cấp sở/huyện. Giải pháp Ecabinet của VNPT cũng đã hiện diện tại 62/63 tỉnh/thành phố (29 đơn vị sử dụng chính thức, 275 đơn vị đang thử nghiệm). VNPT hiện đang triển khai hệ thống báo cáo và điều hành cho 46 Bộ, ngành, địa phương trên cả nước…

Trong công cuộc xây dựng Chính quyền số, VNPT xác định các giải pháp trước hết nhằm phục vụ người dân Citizen-centric. Với mục tiêu đó, giải pháp công nghệ được VNPT cung cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tạo lập các kênh tương tác giữa người dân - chính quyền. Khuyến khích người dân tích cực tham gia quản trị, phát triển đô thị.

 

 
Xây dựng chính quyền số cũng nhằm nâng cao năng suất của đội ngũ cán bộ chính quyền. Qua, đó, thiết lập môi trường làm việc thông minh, linh hoạt, an toàn cho đội ngũ cán bộ công chức. Trang bị các công cụ cộng tác, di động, làm việc mọi lúc mọi nơi.

Giải pháp xây dựng chính quyền số cũng hướng tới việc chuyển đổi mô hình quản trị đô thị. Tận dụng hiệu quả dữ liệu lớn để phân tích-dự báo, ra quyết định. Chuyển sang chính quyền có khả năng dự báo chủ động. Thấu hiểu nhu cầu của người dân (Citizen Insight).

Chính quyền số cũng giúp tối ưu hoạt động điều hành của chính quyền, giúp tích hợp, liên thông các quy trình nghiệp vụ giữa các lĩnh vực. Chia sẻ, dùng chung dữ liệu. Hỗ trợ khả năng dự báo, ra quyết định của các Bộ, ngành, địa phương.

Với những mục tiêu được xác định rõ ràng, trong lĩnh vực chính quyền phục vụ người dân trên môi trường số, trong thời gian qua, môi hình tổng đài đa kênh 1022 và app Công dân đã được VNPT triển khai cho nhiều tỉnh, thành, địa phương. Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về các vấn đề dịch bệnh, sức khỏe, dân sinh, xã hội, hành chính, an ninh trật tự…qua các kênh Tổng đài, App, Web, Chat…

VNPT đã triển khai mô hình cổng thông tin phòng chống dịch cho các Tỉnh/thành phố. Hệ thống cổng thông tin do VNPT xây dựng đã cung cấp thông tin số liệu dịch bệnh chính thống, hằng ngày, tình hình diễn biến dịch bệnh, thông tin tuyên truyền giúp cho người dân, là kênh tương tác giữa người dân - chính quyền.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hoành hành vừa qua, mô hình cổng thông tin phòng chống dịch của Tập đoàn VNPT đã cung cấp số liệu liên tục về diễn biến của dịch cho các cấp chính quyền và người dân; Thông tin trực quan trên nền tảng bản đồ số; Cung cấp thông tin chính thống đến người dân qua nền tảng web/app. Đây cũng là kênh cung cấp các dịch vụ, tiện ích trực tuyến thuận tiện cho người dân giao dịch từ xa trong giai đoạn giãn cách. Những tỉnh, thành VNPT đã triển thanh thành công phải kể tới như Tiền Giang, Đồng Nai, Quảng Nam.

Trong lĩnh vực chính quyền phục vụ người dân trên môi trường số, hệ thống quản lý an sinh xã hội (VNPT ASXH) đã đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của ngành LĐTBXH: Giải quyết chính sách ASXH cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ASXH; Hỗ trợ người dân/người lao động và người sử dụng lao động trong việc tra cứu các chính sách ASXH, thị trường lao động, việc làm.

VNPT ASXH đã hỗ trợ việc thực hiện chi trả tiền chính sách ASXH cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19 theo CMND/CCCD. Giải pháp cũng giúp các địa phương có thể giám sát công dân từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời; Thực hiện chính sách lao động, việc làm (như bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới) cho người lao động thất nghiệp hoặc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đối với cơ quan quản lý, giải pháp đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của ngành Lao động thương binh xã hội trong việc giải quyết chính sách ASXH cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ASXH; Hỗ trợ người dân/người lao động và người sử dụng lao động trong việc tra cứu các chính sách ASXH, thị trường lao động, việc làm.

VNPT

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved