Thông tin bất thường
17:25, 23/06/2021

CÔNG BỐ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Tổng công ty Truyền thông công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

 
 
 
 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved