Thông tin bất thường
08:14, 09/06/2020

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Thông tin công bố "Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp" trong năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved