Thông tin bất thường
16:26, 26/03/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015

Kế hoạch SXKD hàng năm và đầu tư phát triển năm 2021; Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin; Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2020; Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty.

 
 
 
 
 
 
 

VNPT-Media (VP)

Các tin khác

Tổng công ty truyền thông (vnpt-media)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0106873188 DO SỞ KH&ĐT HÀ NỘI CẤP NGÀY 12/06/2015
Copyright © 2019 VNPT-Media. All Rights Reserved